Hakkımızda

İstihdam rakamlarının büyüklüğü ve dünya pazarlarındaki rekabet gücüyle sektörde çok önemli bir yere sahip olan Teamwork'ün başarı öyküsünün temelleri, 1999 yılında Almanya'da atılmış olup, 2010 yılında Teamwork Türkiye'nin ve 2013 yılında Teamwork Enerji kurulumu ile devam etmiştir.

2010 yıllından bu yana, Türkiye’nin en büyük kuruluşları arasına adını yazdırmayı başaran bir çok şirketle faaliyetlerini Petrol ve Petrokimya'dan, Altyapı ve Liman inşaasına kadar geniş bir alanda sürdürmektedir.

2013 yılı itibariyle Teamwork Türkiye, şu dört ana alanda faaliyet göstermektedir:

Petrol ve Petrokimya
Enerji Sektörü
Su ve Çevre
Altyapı ve Liman

Faaliyet gösterdiği alanlarda bir çok başarılara imza atmış olan şirketimiz , istikrarlı çizgisini kurulduğu günden itibaren korumuştur. Tecrübeli yönetim anlayışı, teknik altyapısı, kurumsal şirket politikaları ve teknolojik yenilikleri yakından takip eden inovasyon içeren bakış açısıyla müşterilerine hizmet vermektedir.

Network

Teamwork Enerji, Almanya merkezli bir şirket olmasının avantajlarını en iyi şekilde kullanarak; Almanya'da hizmet veren firmalarla stratejik iş birliği yapmaktadır. Bu ortaklık yapısı sayesinde endüstriyel müteahhitlik hizmeti verip, Türkiye'de eşi olmayan iş bitirme kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla Teamwork Enerji Türkiye'de tüm ihtiyaçları giderecek integral hizmet verme gücüne sahiptir.

Kurumsal Yönetim İlkelerimiz

•Teamwork Enerji , sunmuş olduğu hizmet anlayışı, teknojolik altyapısı ve sürekli gelişen iş bitirme Yönetmeliğiyle hizmet verdiği firmalara büyük oranda katma değerin sağlamaktadır.

•Teamwork Enerji, saygın, istikrarlı, güçlü, dürüst ve güvenilir bir kurumdur. Şirket içi ve dışı tüm ilişkilerde dürüstlüğü en önemli değer olarak kabul ederek müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, iş ortakları ve ilişkide olunan tüm kuruluşlar ile dürüst ve etik işbirlikleri sergiler. Yapılması gereken işleri verilen sözlere uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde tamamlamak şirketimizin en önemli sorumluluklarından biri kabul edilir.

•Teamwork Enerji, kalite ve markalaşmanın önemini bilen bir yönetim anlayışına sahiptir ve faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak için çalışır. Hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden sektörün öncü kurumlarından biri olmayı hedefler.

•Teamwork Enerji’in özgünlüğü yenilikçi düşünceden ileri gelir ve problemleri fark etmeye, farklı düşünmeye, çözüm geliştirmeye ve yeni bilgiler üretmeye odaklı çalışmanın önemine inanır.

•Teamwork Enerji, sektörde gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklarından kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemleri geliştirip iyileştirerek gelecekte de var olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda işini bilinçli yapan, çevresini sorgulayan, çözüm bulan, üstün performans gösteren ve hedefleri doğrultusunda inisiyatif kullanabilen kişiler ile çalışır.

•Teamwork Enerji, çalışanlarını en önemli değerlerinden biri olarak görür. Öğrenme, iyileştirme ve değişimin sürekliliğine inanarak yönetimde açık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışını benimser ve uygular. Grup odaklı çalışmalara önem verir ve faaliyetlerinde verilere dayalı, süreç odaklı yönetim anlayışını benimser.

•Teamwork Enerji, başarının anahtarının verimli, disiplinli ve planlı olarak çalışmak olduğuna inanır. Takım ruhunun, ortak sinerjinin ve iletişimin gücüne inanır ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösterir.

•Teamwork Enerji, ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarının kalitesiyle başladığına inanır. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü istihdam etmek, çalışanlarının yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı icra etmek, Teamwork’in devamlılığını sağlamak için seçtiği yoldur. Katılımcı, adil ve çağdaş bir yönetime, kurumsallaşmanın gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyon sisteminin önemine inanır.

•Teamwork Enerji, çalışanlarının sadakati, işin gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, organizasyon sisteminin korunması, geliştirilmesi ve kişilerin verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarını kabul eder ve kurumun kaynaklarını özenli ve etkin kullanarak optimum başarı için çalışır. Çalışanlar, yalnızca işini doğru yapıp yapmadığı ile değil, teşgil ettiği fayda doğrultusunda değerlendirilir. Mesleki eğitim ve gelişime olanak tanır; başarıyı ödüllendirir.

•Teamwork Enerji, hizmet sektöründe farklılığını “Evrensel unsurlarla ticaret yapmak” ile özetlemektedir. Sektörün talep ve beklentilerini müşteri odaklı olarak tespit eder, ürün ve hizmetlerini buna göre katma değer çerçevesinde belirler ve çeşitlendirir